Forex, exchange rate

Currency Exchange, foreign exchange rate, Forex
 Booking.com

Forex  | USD  | EUR  | GBP  | JPY  |


I-install ang libreng Forex, exchange rate, pera ng mga kasangkapan sa iyong website!


Historical Exchange Rate

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Forex, pera
: 2019-07-18 10:24(Maynila)    mag-update


2016/12/04 Historical Exchange Rate

1 USDin USD


Tala: Ang impormasyon ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon, hindi para sa mga layuning trading o payo, at ay maaaring maantala.

I-install ang libreng Forex, exchange rate, pera ng mga kasangkapan sa iyong website!
Pumili ng Kulay:
time zone:
format ng petsa:

Pera News:

Forex ©2005-2009
| gold price |oil price |stock market index |forex trading system,forex trading signal |Forex Quote |disclaimer